یک رهبر سازمانی کسی است که نه تنها بر افراد اثر میگذارد، بلکه در آنها، با شیوه تعاملی باز و صریح و صادقانه خود، شوقی برای انجام دادن کار ایجاد میکند. شما میتوانید با ترساندن، یا ایجاد رعب و وحشت هم افراد را وادار به انجام کارها کنید. میتوانید حقوق و مزایای آنها را مورد تهدید قرار دهید تا کار را انجام دهند، به عبارتی میتوانید “گرو کشی” کنید، اما در این صورت شما یک رهبر سازمانی نخواهید بود.

یا به زبان ساده‌تر از خود چه تعریفی می‌کنید؟

رهبری چیست؟

درمیان تعاریف بی‌شمار، به نظر می‌رسداستاگدیل بهترین تعریف را ارائه داده است. در پاسخ به پرسش رهبری چیست، استاگدیل با لحنی طنز می‌گوید: «تعداد تعاریف مختلف از رهبری، به تعداد افرادی است که آن را تعریف کرده‌اند‌.» به عبارتی، هرکس پاسخی برای این پرسش دارد. شاید دلیل آن را باید جاری بودن رهبری در بطن زندگی روزانه دانست.

 

پخش ویدیو

رهبران در سازمانها نقشی بی بدیل ایفا میکنند. ایفای این نقش است که سازمان را به پله های بالاتر می برد (از خوب به عالی) و رهبران سازمانی را نسبت به مدیران، متمایز میکند. اینها همه مواردی هستند که در کتابها و مراجع توسعه رهبری بسیار مورد توجه و تاکید قرار دارند. اما راستی نقش رهبری سازمان را چگونه میتوان ایفا کرد؟

آشنایی با برند ما

دومان سهند
دومان سهند

تعریف رهبری یا لیدرشیپ سازمانی چیست؟

رهبری، توانایی هدایت گروهی از افراد، به‌سمت انجام مأموریت‌های سازمان است. رهبر با مهارت‌هایی چون درک اهداف سازمان برنامه‌ای راهبردی ایجاد می‌کند تا گروه به هدف برسد. مصداق بارز نقش رهبری سازمانی را در بین رهبران موفقی چون استیو جابز و ایلان ماسک می‌بینیم. سرمایه‌گذاری این افراد در هر حوزه‌ای موفق است؛ چراکه افرادی دارای مهارت‌های رهبری هستند.

مثال بارز این سبک استیو جابز (بنیانگذار اپل) است که رهبر و کارآفرینی موفق بود. استیو جابز از جمله رهبرانی بود که نقش رهبری در سازمان را بارها به جهان نشان داد. همچنین گفته می‌شود، او از کسانی است که رهبر به دنیا می‌آیند.

در بین رهبران موفق ایرانی نیز دومان سهند را می‌توانیم نام ببریم. او در پروژه‌های سرمایه‌گذاری خود نقش مدیر عامل و رئیس هیئت‌مدیره را در چندین مجموعه به عهده داشته است و ایده‌های مدیرانی چون استیو جابز و ایلان ماسک را در سبک رهبری خود اعمال کرده است.

وبلاگ آموزشی

دومان سهند