رستوران ها

رستوران کاوانی

دومان سهند سرمایه گذار رستوران فرانسوی کاوانی در تهران بوده است.

رستوران ها
رستوران ها
رستوران ها

رستوران شمس العماره

مجموعه رستورانی شمس العماره براساس معماری ساختمان تاریخی شمس العماره دیزاین و با سرمایه گذاری دومان سهند مشغول بکار بود. قسمت VIPاین مجموعه میزبان بسیاری از سلبریتی های تهران بود.
رستوران ها
رستوران ها
رستوران ها

رستوران کف اکواریومی دنیز

مجموعه رستورانی دنیز بعنوان اولین رستوران کف آکواریوم آسیا شناخته شده است.مالکیت معنوی طرح این رستوران (کف آکواریوم)متعلق به دومان سهند است.دومان سهند همچنین سرمایه گذار و موسس این رستوران بوده است.
رستوران ها
رستوران ها

رستوران آرکا

رستوران ها